Σχετικά

Το ilovesales.gr παρέχει στους επισκέπτες, χρήστες, μέλη του, τη δυνατότητα μέσω της υπηρεσίας προβολής προσφορών, η οποία φιλοξενείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ilovesales.gr, τη δυνατότητα να περιηγηθούν, ενημερωθούν, αναζητήσουν και συγκρίνουν τιμές και είδη προϊόντων, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους, τα οποία διατίθενται από ηλεκτρονικά καταστήματα τρίτων εμπορικών επιχειρήσεων, με τις οποίους συνεργάζεται μέσω της εταιρεία affiliate marketing linkwise.se.

To ilovesales.gr δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση ηλεκτρονικό κατάστημα πωλήσεις προϊόντων. Όλα τα προϊόντα που προβάλλονται στο ilovesales.gr πωλούνται από ηλεκτρονικά κατάστημα τρίτων. Οι χρήστες, μέλη κατά την τελική επιλογή ενός προϊόντος αγοράς, ανακατευθύνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα που διαθέτει το προϊόν προς πώληση.

Η Υπηρεσία προβολής προσφορών από ηλεκτρονικά καταστήματα τρίτων εμπορικών επιχειρήσεων διατίθεται στους επισκέπτες / χρήστες δωρεάν. Με το πέρας ωστόσο της αναζήτησης, η απόφαση για αγορά καθοιονδήποτε τρόπο οποιουδήποτε προϊόντος από τρίτο ηλεκτρονικό κατάστημα πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη και διέπεται αποκλειστικά από τους Όρους Συναλλαγής του συγκεκριμένου ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η υπηρεσία παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα, που είναι ικανά για δικαιοπραξία, σύμφωνα με τον ελληνικό Νόμο, για προσωπική, μη εμπορική χρήση και υπό την προϋπόθεση πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων Όρων Χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και εφόσον τους αποδέχεται να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/κατηγοριών του ilovesales.gr